วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

ประเมินครูผู้ช่วย

         โรงเรียนบ้านสะพานหิน  ได้ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นครู คศ.1 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินคือ
1. นางสาวสุพิชชา  ศรีโคกสูง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
3. นางสาวอรุณยุพา  กมขุนทด
         โดยประธานในการประเมินคือ ท่าน ผอ.เดชา  ผ่องโต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน และคณะกรรมการในการประเมินอีก 6 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ชวน ชัยภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง มาร่วมการประเมินในครั้ง ชมภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น